Ανάκτηση εγκαταλελειμμένων εδαφών και κοινωνική ένταξη στην καρδιά του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Malegno

Το έργο GRAPE, στο οποίο συμμετείχαν δέκα διεθνείς παράγοντες και περίπου δέκα σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμ βανομένων τοπικών κοινωνικών συνεταιρισμών και ενδιαφερομένων στην κοιλάδα Camonica, έληξε επίσημα στα τέλη Οκτωβρίου.

Το GRAPE είχε στόχο να δοκιμάσει την από κοινού διαμόρφωση τοπικών σχεδίων για την πράσινη, κοινωνική και ψηφιακή μετάβαση σε τέσσερις μικρές και περιθωριοποιημένες περιοχές, με τη συμμετοχή τόσο των φορέων της κοινωνικής οικονομίας όσο και των τοπικών δημόσιων αρχών.

Πράγματι, η αποτελεσματική ανθεκτικότητα στις κλιματικές, κοινωνικές και οικονομικές κρίσεις είναι κυρίως τοπική. Υπάρχουν περίπου 121.000 μικροί δήμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EUROSTAT, LAU2), που συχνά βρίσκονται σε μειονεκτικές περιοχές, με περιορισμένους οικονομικούς πόρους και μειωμένες διοικητικές ικανότητες, μακριά από τις κύριες πολιτικές δημόσιας ανάπτυξης.

Σε αυτούς τους τομείς, οι φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (SSE) διαδραματίζουν συχνά βασικό ρόλο δημιουργώντας και διαχειριζόμενοι οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και υπηρεσίες και συμβάλλοντας έτσι στην εδαφική ανθεκτικότητα.

Τα κεντρικά σημεία

Στην Valle Camonica, ένα καυτό θέμα ήταν τόσο η ανάκτηση εγκαταλελειμμένων εδαφών όσο και η ένταξη των μειονεκτούντων ανθρώπων στο κοινωνικό πλαίσιο, που περιλαμβάνονται στο έργο των κοινωνικών συνεταιρισμών της Κοινοπραξίας Sol.Co.Camunia.

Η ιδέα της επαναχρησιμοποίησης γης που κάποτε ήταν σε γεωργική χρήση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καθώς καθιστά δυνατή την επίτευξη πολλών στόχων:

  • Η ενίσχυση του εδάφους, τόσο από γεωργική όσο και από ανθρωπιστική άποψη, που διαφορετικά θα αντιμετώπιζε ανεξέλεγκτη αναδάσωση (Πράσινη Αξία).
  • Η δυνατότητα δημιουργίας υποστηρικτικής δραστηριότητας για χρήστες κοινωνικών συνεταιρισμών σε συνεργασία με ένα μέρος του τοπικού πληθυσμού και τις δημόσιες διοικήσεις (Κοινωνική Αξία).
  • Η δημιουργία πρόσθετης οικονομικής αξίας για τις κοινωνικές δραστηριότητες των συνεταιρισμών και γενικότερα για ολόκληρη την τοπική κοινωνία (Οικονομική Αξία).

Εάν όλες αυτές οι δυνατότητες βρίσκουν (συχνά) έναν τρόπο συντονισμού, είναι κυρίως χάρη στη θέληση και τη νοημοσύνη των κοινωνικών παραγόντων, είτε είναι οργανωμένοι σε δομημένες μορφές όπως οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί και οι Κοινοπραξίες τους, είτε οργανωμένοι σε περισσότερο ή λιγότερο δομημένες μορφές ενώσεων.

Συγκεκριμένα, αρκετοί κοινωνικοί συνεταιρισμοί έχουν συμμετάσχει στη Valle Camonica, τόσο τύπου Α (που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε άτομα με αναπηρία ή/και ηλικιωμένους) όσο και τύπου Β (που έχουν ως κύριο σκοπό την εργασιακή ένταξη ατόμων που δεν βρίσκουν χώρο στην επίσημη αγορά εργασίας), όλοι (εκτός από έναν) είναι μέλη της Κοινοπραξίας Sol.Co Camunia. Σε επίπεδο συλλόγων, μεταξύ άλλων, η Biodistrict Association, ένας τοπικός ενδιαφερόμενος φορέας της GRAPE που ασχολείται με την προώθηση βιολογικών προϊόντων που παράγονται στη Valle Camonica και η ένωση Legambiente Vallecamonica, η οποία, παρούσα σε εθνικό επίπεδο, ασχολείται επίσης τοπικά με την οικολογία και το περιβάλλον.

Μια πολύ θετική στιγμή, εκτός από τις αποστολές που επέτρεψαν στους εταίρους να ανταλλάξουν άμεσα τις τοπικές τους εμπειρίες, ήταν το τελευταίο συνέδριο όπου πάνω από πενήντα άτομα συζήτησαν τα θέματα του GRAPE. 

Τέλος, με βάση τις δράσεις και τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, ιδιώτες εταίροι υπέγραψαν επιχειρηματικές συνεργασίες με στόχο πιθανά νέα έργα σε παράλληλα ή/και συμπληρωματικά θέματα, δίνοντας μια αίσθηση συνέχειας της δράσης που αναλήφθηκε, σε θέματα που το GRAPE άρχισε να αντιμετωπίζει και έτσι (δυνητικά) θα συνεχίσει να αναπτύσσεται.

 

 

Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και της κοινοπραξίας GRAPE. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

 

Grape Είδηση και Ενημερωτικό Δελτί Italian United Kingdom Spanish Greek

N.3/ Οκτώβριος 2023

GRAPE, στο τελικό Συνέδριο τα αποτελέσματα και οι προοπτικές

Το τελικό Συνέδριο του έργου GRAPE – Τοπικά Σχέδια Δράσης Κοινωνικής Πράσινης Ανθεκτικότητας για μικρές και περιφερειακές περιοχές, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, πραγματοποιήθηκε

N.3/ Οκτώβριος 2023

Mirabella Imbaccari: μεταξύ της προώθησης του πολιτισμού της και της βιώσιμης χρήσης των πόρων

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης της Mirabella Imbaccari προτείνει κατευθυντήριες γραμμές και στρατηγικές ανάπτυξης που επιτρέπουν μια δίκαιη διαδικασία οικολογικής, κοινωνικής και ψηφιακής μετάβασης τόσο για την περιοχή όσο και για

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ανάκτηση εγκαταλελειμμένων εδαφών και κοινωνική ένταξη στην καρδιά του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Malegno

Το έργο GRAPE, στο οποίο συμμετείχαν δέκα διεθνείς παράγοντες και περίπου δέκα σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμ βανομένων τοπικών κοινωνικών συνεταιρισμών και ενδιαφερομένων στην κοιλάδα Camonica, έληξε επίσημα στα τέλη Οκτωβρίου.

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ένα Πράσινο Κοινωνικό Σχέδιο Δράσης για τη Σίφνο

O Άνεμος Ανανέωσης / Wind of Renewal – η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση για την προώθηση της πράσινης και κοινωνικής οικονομίας – ετοίμασε μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία μια ολοκληρωμένη πρόταση

1 / 4