Μια ψηφιακή εργαλειοθήκη για μικρές κοινότητες

Μια ψηφιακή εργαλειοθήκη που δημιουργήθηκε με βάση την κοινή εργασία που πραγματοποιήθηκε στο GRAPE, με στόχο την παροχή κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων για όλες εκείνες τις μικρές κοινότητες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν συμμετοχικά Τοπικά Σχέδια Δράσης για περιβαλλοντική, κοινωνική και ψηφιακή μετάβαση και για την ενίσχυση της εδαφικής ανθεκτικότητας. Το εργαλείο αναπτύχθηκε από το REVES, το ευρωπαϊκό δίκτυο δήμων, περιφερειών και κοινωνικών επιχειρήσεων που είναι εταίρος του έργου.

Η εργαλειοθήκη, που περιλαμβάνεται σε ειδική ενότητα του ιστότοπου REVEShttps://grape.revesnetwork.eu ), βασίζεται στην εμπειρία αυτών των 18 μηνών δραστηριοτήτων, συνοδεύει τις τοπικές κοινωνίες βήμα προς βήμα στη διαδικασία και ορίζει ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς να προχωρήσει ο σχεδιασμός.

«Οι αγροτικές περιοχές διαθέτουν, μεταξύ άλλων, έναν τεράστιο πλούτο μη κωδικοποιημένης εμπειρίας. Επομένως, το χάσμα που πρέπει να γεφυρωθεί δεν είναι γνώση αλλά δεξιότητες», τόνισε ο Luigi Martignetti, Γενικός Γραμματέας της REVES, κατά τη διάρκεια του τελικού Συνεδρίου του προγράμματος GRAPE. Αυτός είναι επίσης ο λόγος που η εργαλειοθήκη αποτελεί κεντρικό στοιχείο του έργου: υποστήριξη της υλοποίησης συμμετοχικών Τοπικών Σχεδίων Δράσης που αξιοποιούν σωστά τη γνώση και οδηγούν στην ανάπτυξη ή βελτίωση δεξιοτήτων για προοδευτική ενίσχυση, υπό τη σημαία της αειφορίας, της ανάπτυξη μικρών κοινοτήτων με ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο.

Κύριος και φυσικός συνομιλητής του σχεδιασμού είναι η τοπική αρχή καθώς έχει ως αποστολή να εφαρμόσει η ίδια το Σχέδιο μετατρέποντάς το σε συγκεκριμένες πολιτικές. Ωστόσο, οι τοπικοί οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας, η κοινωνία των πολιτών και οι διάφοροι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο, καθώς κάθε προγραμματισμένη πρωτοβουλία προβλέπει τη συμμετοχή τους, όπως είναι η λογική του έργου που μόλις τελείωσε.

Το εργαλείο παρέχει ένα γενικό και ευέλικτο πλαίσιο που μπορεί να προσαρμοστεί στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Αποτελείται από μια σειρά από κύρια μπλοκ που σχετίζονται με συγκεκριμένες εργασίες, καθένα από τα οποία με τη σειρά του έχει υπο-εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν και να αναφερθούν από τους χρήστες.

«Μπορούμε να το ορίσουμε ως ημερολόγιο: με την πρόσβαση σε δεσμευμένη περιοχή, μπορεί κανείς να συλλέξει και να οργανώσει προσεκτικά όλο το υλικό που είναι χρήσιμο για τη σύνταξη του Σχεδίου», εξήγησε ο Martignetti. «Το σημείο εκκίνησης είναι να κοιτάξουμε γύρω μας για να καταλάβουμε από πού να ξεκινήσουμε, μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να επεξεργαστούμε ένα όραμα συνεπές με τις ανάγκες της επικράτειας. Το επόμενο βήμα είναι η εμπλοκή ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, κάτι που είναι απαραίτητο στοιχείο για να καταλήξουμε σε ένα ενοποιημένο όραμα που θα καθορίσει το Σχέδιο Δράσης ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη».

Αυτή είναι σίγουρα μια μακρά και περίπλοκη διαδικασία, η οποία όμως έχει πλέον συγκεκριμένη τεχνογνωσία στη διάθεσή της, χάρη στο GRAPE.

Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και της κοινοπραξίας GRAPE. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

 

Grape Είδηση και Ενημερωτικό Δελτί Italian United Kingdom Spanish Greek

N.3/ Οκτώβριος 2023

GRAPE, στο τελικό Συνέδριο τα αποτελέσματα και οι προοπτικές

Το τελικό Συνέδριο του έργου GRAPE – Τοπικά Σχέδια Δράσης Κοινωνικής Πράσινης Ανθεκτικότητας για μικρές και περιφερειακές περιοχές, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, πραγματοποιήθηκε

N.3/ Οκτώβριος 2023

Mirabella Imbaccari: μεταξύ της προώθησης του πολιτισμού της και της βιώσιμης χρήσης των πόρων

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης της Mirabella Imbaccari προτείνει κατευθυντήριες γραμμές και στρατηγικές ανάπτυξης που επιτρέπουν μια δίκαιη διαδικασία οικολογικής, κοινωνικής και ψηφιακής μετάβασης τόσο για την περιοχή όσο και για

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ανάκτηση εγκαταλελειμμένων εδαφών και κοινωνική ένταξη στην καρδιά του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Malegno

Το έργο GRAPE, στο οποίο συμμετείχαν δέκα διεθνείς παράγοντες και περίπου δέκα σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμ βανομένων τοπικών κοινωνικών συνεταιρισμών και ενδιαφερομένων στην κοιλάδα Camonica, έληξε επίσημα στα τέλη Οκτωβρίου.

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ένα Πράσινο Κοινωνικό Σχέδιο Δράσης για τη Σίφνο

O Άνεμος Ανανέωσης / Wind of Renewal – η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση για την προώθηση της πράσινης και κοινωνικής οικονομίας – ετοίμασε μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία μια ολοκληρωμένη πρόταση

1 / 4