Στη Mirabella Imbaccari οι πρώτες συναντήσεις, συγκρίνοντας κοινές προτεραιότητες και συζητώντας καλές πρακτικές

Η πρώτη Αποστολή Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του προγράμματος GRAPE πραγματοποιήθηκε στη Σικελία, στον Δήμο Mirabella Imbaccari, από τις 13 έως τις 15 Ιουλίου 2022. Σε αυτήν την Αποστολή – επίσκεψη μελέτης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν δια ζώσης, όχι μόνο διαδικτυακά, και να αρχίσουν να μοιράζονται εμπειρίες και δεξιότητες. Η αποστολή επικεντρώθηκε γύρω από ορισμένους βασικούς στόχους:

– την εισαγωγική παρουσίαση από τις κοινότητες – εταίρους του προγράμματος των δικών τους δυνατών αλλά και αδύνατων σημείων,

– τον προσδιορισμό κοινών προτεραιοτήτων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση σε κάθε κοινότητα,

– την ανταλλαγή υφιστάμενων ή σχεδιαζόμενων καλών πρακτικών,

την αξιολόγηση συνεργειών και προϋποθέσεων επαναληψιμότητας των προτεινόμενων πρωτοβουλιών και τέλος

– τη συζήτηση  των πρώτων στοιχείων για την διαμόρφωση ενός τοπικού Σχεδίου Δράσης.

Της συνάντησης προηγήθηκε η επεξεργασία και η ανταλλαγή κειμένων και υλικού που περιγράφουν την πραγματικότητα σε κάθε κοινότητα, ώστε να διευκολυνθούν οι συγκρίσεις και ανταλλαγές απόψεων. Συγκεκριμένα, τα εισαγωγικά κείμενα περιελάμβαναν μια γενική περιγραφή κάθε πλαισίου και της κοινωνικοοικονομικής δυναμικής του, την παρουσίαση πρωτότυπων δράσεων και τοπικών πρωτοβουλιών για τον μετασχηματισμό με στόχο τη βιωσιμότητα κάθε κοινότητας και μια ανάλυση των εσωτερικών και εξωτερικών δυνατοτήτων και αδυναμιών της.

Κοινά στοιχεία

Η πρώτη μέρα της συνάντησης στην Mirabella ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των εταίρων και των αντίστοιχων πλαισίων, παρέχοντας στη συνέχεια μια σαφή απεικόνιση των κοινών στοιχείων μεταξύ των διαφορετικών περιοχών. Αυτή η δραστηριότητα επέτρεψε να βρεθούν οι σημαντικές κοινές προτεραιότητες, όπως: προστασία και προώθηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, υγιές και βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα. Μια τέταρτη προτεραιότητα, που συνδέεται με το θέμα «δίκαιη μετάβαση», έχει προσδιοριστεί ως προτεραιότητα που διαπερνά όλες τις πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης  Κάθε πρωτοβουλία θα πρέπει, δηλαδή, να λαμβάνει υπόψη τον κοινωνικό της αντίκτυπο, ώστε να μην αφήνει κανέναν πίσω, ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας. Από αυτή την άποψη, ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας είναι ακόμη πιο κρίσιμος για να εξασφαλιστεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με μια τεχνική συνεδρία σχετικά με τον τρόπο σύνταξης Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την κοινωνική και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, με την εισαγωγή ορισμένων βασικών στοιχείων για το σχεδιασμό τους. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην ξενάγηση σε τοπικές καλές πρακτικές, με παρουσίαση πέντε τοπικών επιχειρήσεων από τον ψηφιακό και τον αγροδιατροφικό τομέα. Έχει αποδειχθεί χρήσιμο να μαθαίνουμε απευθείας από τους τοπικούς φορείς για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για μια μετάβαση προς τη βιωσιμότητα.

Η Αποστολή ολοκληρώθηκε με μια δημόσια συνάντηση, ανοιχτή σε ολόκληρη την κοινότητα της Mirabella Imbaccari, κατά την οποία εξηγήθηκαν οι στόχοι του έργου και τα αναμενόμενα επιτεύγματα.

Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και της κοινοπραξίας GRAPE. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

 

Grape Είδηση και Ενημερωτικό Δελτί Italian United Kingdom Spanish Greek

N.3/ Οκτώβριος 2023

GRAPE, στο τελικό Συνέδριο τα αποτελέσματα και οι προοπτικές

Το τελικό Συνέδριο του έργου GRAPE – Τοπικά Σχέδια Δράσης Κοινωνικής Πράσινης Ανθεκτικότητας για μικρές και περιφερειακές περιοχές, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, πραγματοποιήθηκε

N.3/ Οκτώβριος 2023

Mirabella Imbaccari: μεταξύ της προώθησης του πολιτισμού της και της βιώσιμης χρήσης των πόρων

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης της Mirabella Imbaccari προτείνει κατευθυντήριες γραμμές και στρατηγικές ανάπτυξης που επιτρέπουν μια δίκαιη διαδικασία οικολογικής, κοινωνικής και ψηφιακής μετάβασης τόσο για την περιοχή όσο και για

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ανάκτηση εγκαταλελειμμένων εδαφών και κοινωνική ένταξη στην καρδιά του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Malegno

Το έργο GRAPE, στο οποίο συμμετείχαν δέκα διεθνείς παράγοντες και περίπου δέκα σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμ βανομένων τοπικών κοινωνικών συνεταιρισμών και ενδιαφερομένων στην κοιλάδα Camonica, έληξε επίσημα στα τέλη Οκτωβρίου.

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ένα Πράσινο Κοινωνικό Σχέδιο Δράσης για τη Σίφνο

O Άνεμος Ανανέωσης / Wind of Renewal – η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση για την προώθηση της πράσινης και κοινωνικής οικονομίας – ετοίμασε μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία μια ολοκληρωμένη πρόταση

1 / 4