Bonares, δέσμευση για βιωσιμότητα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Bonares και ο συνεταιρισμός Coopinte ηγούνται στη συμμετοχή στο πρόγραμμα GRAPE, που συν-χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στην προώθηση μιας συμμετοχικής ανάπτυξης ενός Σχεδίου Δράσης Πράσινης και Κοινωνικής Ανθεκτικότητας για την πόλη.

Για τους υποστηρικτές αυτής της πρωτοβουλίας, η άρθρωση προτάσεων που στοχεύουν στη δημιουργία ενός μοντέλου κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής ανάπτυξης με όρους βιωσιμότητας είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ευημερίας του δήμου.

Το Bonares, ένας δήμος στην επαρχία Huelva (Ισπανία) με δημοτική έκταση 66 km², πληθυσμό 6.060 κατοίκων και πυκνότητα 91,82 κατοίκους/km², αντιμετωπίζει παγκόσμιες προκλήσεις όπως αυτές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Ένα πρόβλημα που επηρεάζει άμεσα, για παράδειγμα, τη γεωργία – ένα από τα κύρια οικονομικά πλεονεκτήματα του δήμου Bonares – που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο μέρος του φυσικού κεφαλαίου που συνδέεται με την οικολογική αξία καθώς και την αξία του τοπίου της Doñana. Ομοίως, ο δήμος δείχνει την έλλειψη οικονομικής πολυμορφίας, επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή αλλαγής γενεών στον παραγωγικό του ιστό.

Αυτή η κατάσταση απαιτεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε έργα στον τουριστικό τομέα, όπως αυτά που πραγματοποιούν οι εταίροι στο έργο GRAPE, Σίφνος και Mirabella Imbaccari, οι οποίοι εκτιμούν τους ενδογενείς πόρους για να προσελκύσουν επισκέπτες και τουρίστες. Για τους υποστηρικτές αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς και για τους φορείς από διαφορετικούς τομείς και οργανισμούς που έχουν συμμετάσχει στα διάφορα εργαστήρια και συναντήσεις, είναι σημαντικό να επωφεληθούν από ιδιαίτερα και μοναδικά στοιχεία, όπως η παραδοσιακή γιορτή Cruces de Mayo (η Εύρεση του Τιμίου Σταυρού), οι φυσικές αξίες που συσχετίζονται με το χώρο της φυσικής περιοχής Doñana και με τον ποταμό Tinto, καθώς και την προνομιακή της θέση σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις πόλεις Huelva και Σεβίλλη, αλλά και με την Πορτογαλία για την ανάπτυξη μιας ελκυστικής, μοναδικής και βιώσιμης τουριστικής προσφοράς.

Πολυεπίπεδη συνεργασία και συνέργειες

Από την άλλη πλευρά, η συμμετοχή στο έργο GRAPE κατέδειξε τη δέσμευση του δήμου στην κοινωνική οικονομία ως δύναμη. Καθώς και η δημιουργία συμμαχιών με άλλους δημόσιους φορείς όπως η Diputación de Huelva, η Κοινοπολιτεία των Δήμων της Κομητείας, η Andalucía Emprende κ.λπ. και με τον επιχειρηματικό και συνεταιρικό ιστό του δήμου. Η πολυεπίπεδη συνεργασία και συνέργειες διευκολύνουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και προτάσεων που στοχεύουν στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης κοινωνίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η ευρεία εκτίμηση ότι ο Δήμος προσφέρει οφέλη στον εκπαιδευτικό, αθλητικό και πολιτιστικό τομέα, όσο και σε καλή ποιότητα ζωής.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο και τον συνεταιρισμό Coopinte, που μπόρεσαν να επισκεφθούν και να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες των εταίρων του έργου στις αποστολές που πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία και την Ελλάδα, η πρωτοβουλία εκτιμάται ως ένας χώρος που ευνοεί την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων πρακτικών που μπορεί να αναπαραχθεί στις περιοχές και να συμβάλλει στο να γίνουν ορατοί οι μικροί δήμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόκληση, όπως έχει αναδειχθεί μέσα από τις συμμετοχικές δράσεις, είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες προτάσεις που εγγυώνται την ανάπτυξη και την ευημερία του δήμου Bonares και τη σύνδεσή του με την επαρχία του, όσον αφορά την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα. Για αυτό, είναι σημαντικό να εργαστούμε για την εύρεση μοντέλων που δημιουργούν νέα εγχειρήματα, καθώς και να συνεχίσουμε να προοδεύουμε, ώστε βασικοί τομείς όπως ο αγροδιατροφικός να είναι ολοένα και πιο βιώσιμοι.

Το Bonares, όπως αναδεικνύεται μέσα από αυτή τη συνεργατική και συμμετοχική διαδικασία, αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις, αλλά έχει και τεράστιες δυνατότητες να γίνει ένας δήμος ευθυγραμμισμένος με τη βιωσιμότητα ως τον καλύτερο οδικό χάρτη για να εγγυηθεί την ευημερία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και της κοινοπραξίας GRAPE. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

 

Grape Είδηση και Ενημερωτικό Δελτί Italian United Kingdom Spanish Greek

N.3/ Οκτώβριος 2023

GRAPE, στο τελικό Συνέδριο τα αποτελέσματα και οι προοπτικές

Το τελικό Συνέδριο του έργου GRAPE – Τοπικά Σχέδια Δράσης Κοινωνικής Πράσινης Ανθεκτικότητας για μικρές και περιφερειακές περιοχές, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, πραγματοποιήθηκε

N.3/ Οκτώβριος 2023

Mirabella Imbaccari: μεταξύ της προώθησης του πολιτισμού της και της βιώσιμης χρήσης των πόρων

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης της Mirabella Imbaccari προτείνει κατευθυντήριες γραμμές και στρατηγικές ανάπτυξης που επιτρέπουν μια δίκαιη διαδικασία οικολογικής, κοινωνικής και ψηφιακής μετάβασης τόσο για την περιοχή όσο και για

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ανάκτηση εγκαταλελειμμένων εδαφών και κοινωνική ένταξη στην καρδιά του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Malegno

Το έργο GRAPE, στο οποίο συμμετείχαν δέκα διεθνείς παράγοντες και περίπου δέκα σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμ βανομένων τοπικών κοινωνικών συνεταιρισμών και ενδιαφερομένων στην κοιλάδα Camonica, έληξε επίσημα στα τέλη Οκτωβρίου.

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ένα Πράσινο Κοινωνικό Σχέδιο Δράσης για τη Σίφνο

O Άνεμος Ανανέωσης / Wind of Renewal – η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση για την προώθηση της πράσινης και κοινωνικής οικονομίας – ετοίμασε μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία μια ολοκληρωμένη πρόταση

1 / 4