Bonares, προς το Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Η τρίτη και τελευταία Αποστολή Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του προγράμματος GRAPE πραγματοποιήθηκε στο Νοέμβριος 2022 στην πόλη Bonares, μια κοινότητα με περίπου 6000 κατοίκους στην Ανδαλουσία της Ισπανίας.

Η συνάντηση εργασίας επικεντρώθηκε αρχικά στην διαδικασία που θα ακολουθήσουν όλοι οι εταίροι κατά τους επόμενους 5 μήνες προκειμένου να εκπονηθούν τέσσερα Τοπικά Σχέδια Δράσης, ένα για  κάθε εμπλεκόμενη περιοχή.

Οι συγκεκριμένες φάσεις μιας τέτοιας διαδικασίας εξηγήθηκαν και αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίας της πρώτης και της δεύτερης ημέρας. Συγκεκριμένα:

  • ανάλυση του περιεχομένου και του πλαισίου που υπάρχει και μια πρώτη μακροπρόθεσμη υπόθεση που αφορά στην κοινωνική και περιβαλλοντική μετάβαση σε τοπικό επίπεδο,
  • έρευνα σχετικά με πιθανούς νομοθετικούς περιορισμούς αλλά και πιθανούς οικονομικούς πόρους που μπορούν να επιτρέψουν στους Δήμους να υλοποιήσουν το όραμά τους,
  • χαρτογράφηση και συμμετοχή των κύριων τοπικών ενδιαφερομένων που θα μοιραστούν όραμα και τις ιδέες,
  • προσδιορισμός των προτεραιοτήτων παρέμβασης υπό το πρίσμα των αναγκών, όπως προέκυψαν από το διάλογο με την κοινότητα και τις απαραίτητες αναλύσεις σκοπιμότητας,
  • το τελευταίο βήμα συνίσταται στη σύνταξη του Τοπικού Σχέδιο Δράσης, έγγραφο που συλλέγει και συνοψίζει τα αποτελέσματα από τις προαναφερθείσες φάσεις.

Η υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, προσαρμοσμένη στα συγκεκριμένα πλαίσια κάθε κοινότητας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ως εταίρος, θα επιτρέψει τη συγκέντρωση και σύγκριση των εμπειριών κάθε περιοχής. Επίσης, θα διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξη ενός διαδικτυακού μέσου που μπορεί να υποστηρίξει άλλες ενδιαφερόμενες κοινότητες στην αναπαραγωγή της διαδικασίας, παρέχοντάς τους πληροφορίες και παραδείγματα.

Συνεταιρισμός

Η Αποστολή Κοινωνικής Οικονομίας επέτρεψε στους εταίρους να έρθουν σε επαφή με την περιοχή Bonares και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μία από τις πτυχές που εντυπωσίασε περισσότερο τους συμμετέχοντες ήταν το συνεταιριστικό πνεύμα που χαρακτηρίζει όλη την τοπική κοινωνία και που έδωσε ζωή σε αρκετούς συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται πλέον σε πολλούς οικονομικούς τομείς (γεωργία, μεταφορές, εκπαίδευση).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπειρία της COOPINTE. Η COOPINTE είναι ένας δευτεροβάθμιος συνεταιρισμός με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας: ιδρύθηκε από το Δήμο του Bonare μαζί με άλλους τοπικούς φορείς για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των µελών του και συνεπώς δηµιουργεί τοπική υπεύθυνη ανάπτυξη.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της Αποστολής Κοινωνικής Οικονομίας η προσοχή διευρύνθηκε στο περιφερειακό επίπεδο χάρη στην παρέμβαση τοπικών εκπροσώπων του δικτύου FAECTA που δημιουργήθηκε από τους ανδαλουσιανούς συνεταιρισμούς. Το δίκτυο συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα έργο GRAPE. Οι εκπρόσωποί του δικτύου ανέδειξαν πόσο βαθιές είναι οι ρίζες του τομέα της συνεργασίας στην περιοχή της Ανδαλουσίας, αποτελώντας έτσι έναν από τους πιο ανεπτυγμένους συνεταιριστικούς τομείς σε εθνικό επίπεδο.

Οι αρχές που εμπνέουν τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: προτεραιότητα στους ανθρώπους παρά στο οικονομικό κέρδος, κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη, συμμετοχή στην ανάπτυξη της κοινότητας.

Τέτοιες αρχές έχουν περιγραφεί κατά τη διάρκεια της περιοδείας σε μερικά από τα συνεργατικά παραδείγματα της επικράτειας.

Το συνεργατικό πνεύμα αναδύεται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, όχι μόνο στο επιχειρηματικό πλαίσιο: η συνάντηση με ορισμένους εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και η εμπειρία από ορισμένες πολιτιστικές παραδόσεις έδειξαν το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και συνοχής που χαρακτηρίζουν την τοπική κοινωνία στο σύνολό της.

Επόμενα βήματα

Οι φορείς που συνεργάζονται στο πρόγραμμα, παρακινούμενοι από τις εμπειρίες που αντάλλαξαν από τις διαφορετικές περιοχές και από την μεταξύ τους σχέση, επιστρέφουν στις δικές τους κοινότητες, και μαζί με τους Δήμους, τους οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας εμβαθύνουν στην ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών που θα συμβάλλουν στη σύνταξη των Τοπικών Σχεδίων Δράσης για Κοινωνική και Οικολογική Μετάβαση.

Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και της κοινοπραξίας GRAPE. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

 

Ενημερωτικό δελτίο GRAPE. Αρχείο Italian United Kingdom Spanish Greek

N.2/ Μάιος 2023

Mirabella Imbaccari, δουλεύοντας για ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Ο Δήμος Mirabella Imbaccari σχεδιάζει το δικό του Τοπικό Σχέδιο Δράσης και τις στρατηγικές ενεργοποίησης ευρείας συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωσή του. Το Σχέδιο Δράσης είναι μέρος του προγράμματος GRAPE,

N.2/ Μάιος 2023

Malegno, μια ολοκληρωμένη εδαφική στρατηγική

Στο πρόγραμμα GRAPE, που συγχρηματοδοτείται από την Επιτροπή της ΕΕ,  συμμετέχει το Malegno, μια πόλη μέσα στην Camonica Valley, με περίπου 2000 κατοίκους και έκταση 16,9 km², που κυμαίνεται από

Ν.2/ Μάιος 2023

Στη Σίφνο, σχεδιάζοντας από κοινού την πράσινη και κοινωνική μετάβαση

Ο Άνεμος Ανανέωσης /Wind of Renewal και ο Δήμος Σίφνου συνεργάζονται με τους άλλους εταίρους του έργου GRAPE, Τοπικό Κοινωνικό Πράσινο Σχέδιο Δράσης για μικρές και περιφερειακές περιοχές, που συγχρηματοδοτείται

N.2/ Μάιος 2023

Bonares, δέσμευση για βιωσιμότητα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Bonares και ο συνεταιρισμός Coopinte ηγούνται στη συμμετοχή στο πρόγραμμα GRAPE, που συν-χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στην προώθηση μιας συμμετοχικής ανάπτυξης ενός Σχεδίου Δράσης Πράσινης

1 / 2