Mirabella Imbaccari, δουλεύοντας για ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Ο Δήμος Mirabella Imbaccari σχεδιάζει το δικό του Τοπικό Σχέδιο Δράσης και τις στρατηγικές ενεργοποίησης ευρείας συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωσή του. Το Σχέδιο Δράσης είναι μέρος του προγράμματος GRAPE, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ένα πρώτο βήμα είναι να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες της περιοχής, όπως η προώθηση του τοπικού πολιτισμού, η αποτελεσματική και βιώσιμη κατανάλωση πόρων και η ανάπτυξη ενός υγιούς και οικολογικά βιώσιμου αγροδιατροφικού συστήματος και η αντιστοίχισή τους με τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας, που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές και την αλληλεγγύη, καθώς και για την προώθηση αργών (slow) και βιώσιμων μορφών τουρισμού.

Με τους πολίτες και πιθανούς  ενδιαφερόμενους φορείς

Ο Δήμος Mirabella, μαζί με το Ίδρυμα Me.S.S.In.A, αναπτύσσει δραστηριότητες για τη συμμετοχή πολιτών και πιθανών ενδιαφερόμενων φορέων στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων. Έχουν υιοθετηθεί διάφορα εργαλεία: ένα από αυτά συνίσταται στη διοργάνωση εκδηλώσεων ανοικτών σε ολόκληρο τον πληθυσμό, κατά τις οποίες οι ειδικοί εισάγουν και εξηγούν θέματα σχετικά με την οικολογική μετάβαση, τα οποία στη συνέχεια συζητούνται συλλογικά. Ένα πρώτο δημόσιο σεμινάριο, «Περιβαλλοντική και Κοινωνική Μετάβαση στη Μιραμπέλα», πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο Giacomo Pinaffo, Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος Me.S.S.I.n.A, ο Giovanni Ferro, δήμαρχος της Mirabella Imbaccari και ο Luigi Martignetti, Γενικός Γραμματέας του REVES (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών για την Κοινωνική Οικονομία), μαζί με εκπροσώπους ερευνητικών κέντρων και εταιρειών τεχνολογίας.

Μια άλλη πρωτοβουλία συνίσταται στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εντοπισμό ενδιαφερομένων που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια ενεργειακή κοινότητα. Αυτή η πρόσκληση δημοσιεύτηκε από τον δήμο Mirabella στις 17 Απριλίου.

Ένα επιπλέον εργαλείο αντιπροσωπεύεται από τα ερωτηματολόγια της έρευνας που απευθύνεται σε δύο διαφορετικές ομάδες: τους τοπικούς επιχειρηματίες και τον τοπικό πληθυσμό. Η έρευνα διαφοροποιήθηκε για να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ανθρώπων που ζουν και ενεργούν στην περιοχή με διαφορετικούς τρόπους. Τα ερωτηματολόγια έχουν σχεδιαστεί για να εμπλέκουν ολόκληρη την κοινότητα, από εφήβους έως ηλικιωμένους, με μεθόδους διάδοσης κατάλληλες για όλους, από έντυπη μορφή μέχρι google-form και κώδικα QR.

Η εμπλοκή της κοινωνικής οικονομίας

Μια σημαντική πτυχή για τη σύνταξη ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης αφορά επίσης τη συμμετοχή της κοινωνικής οικονομίας, που προωθείται από το Ίδρυμα Me.S.S.In.A, και τη συνεργασία του με τον Δήμο Mirabella Imbaccari.

Η συνεργασία μεταξύ του δήμου και του Ιδρύματος Me.S.S.In.A επισημοποιήθηκε με τη Συμφωνία Πλαίσιο «Palazzo Biscari, Bene Comune» για την αξιοποίηση του αριστοκρατικού παλατιού στη Mirabella, ιδιοκτησία του Ιδρύματος ως «Πάρκο της Γνώσης». προκειμένου να την καταστήσει κόμβο (hub) για την διαμόρφωση, την κοινή χρήση και την εφαρμογή προγραμμάτων βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ίδρυμα ενεργοποιεί επίσης μια συνεργασία με σχολεία στην περιοχή Calatino που έχουν δραστηριότητες που συνάδουν με την πολιτική του για τη ανάπτυξη ικανοτήτων και την ευημερία της περιοχής.

Περαιτέρω ενημερωτικές συναντήσεις για τον πληθυσμό προγραμματίζονται τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ένα παράδειγμα είναι το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί από το Ίδρυμα Me.S.S.In.A κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Sicilia Gourmet» στο Palazzo Biscari, από τις 19 έως τις 21 Μαΐου. Με την ευκαιρία αυτή, θα συζητηθούν οι δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας, με τη συμμετοχή τοπικών παραγωγών και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που διανέμονται επί του παρόντος θα κοινοποιηθούν στο μέλλον, προκειμένου να συζητηθεί από κοινού με την κοινότητα ένα κοινό όραμα εδαφικής βιωσιμότητας.

Αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και της κοινοπραξίας GRAPE. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

 

Grape Είδηση και Ενημερωτικό Δελτί Italian United Kingdom Spanish Greek

N.3/ Οκτώβριος 2023

GRAPE, στο τελικό Συνέδριο τα αποτελέσματα και οι προοπτικές

Το τελικό Συνέδριο του έργου GRAPE – Τοπικά Σχέδια Δράσης Κοινωνικής Πράσινης Ανθεκτικότητας για μικρές και περιφερειακές περιοχές, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, πραγματοποιήθηκε

N.3/ Οκτώβριος 2023

Mirabella Imbaccari: μεταξύ της προώθησης του πολιτισμού της και της βιώσιμης χρήσης των πόρων

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης της Mirabella Imbaccari προτείνει κατευθυντήριες γραμμές και στρατηγικές ανάπτυξης που επιτρέπουν μια δίκαιη διαδικασία οικολογικής, κοινωνικής και ψηφιακής μετάβασης τόσο για την περιοχή όσο και για

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ανάκτηση εγκαταλελειμμένων εδαφών και κοινωνική ένταξη στην καρδιά του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Malegno

Το έργο GRAPE, στο οποίο συμμετείχαν δέκα διεθνείς παράγοντες και περίπου δέκα σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμ βανομένων τοπικών κοινωνικών συνεταιρισμών και ενδιαφερομένων στην κοιλάδα Camonica, έληξε επίσημα στα τέλη Οκτωβρίου.

N.3/ Οκτώβριος 2023

Ένα Πράσινο Κοινωνικό Σχέδιο Δράσης για τη Σίφνο

O Άνεμος Ανανέωσης / Wind of Renewal – η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση για την προώθηση της πράσινης και κοινωνικής οικονομίας – ετοίμασε μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία μια ολοκληρωμένη πρόταση

1 / 4